top of page

UPCOMING PROJECTS & EVENTS

Artdistrict--prezentace_Page_8.jpg

Institut kresby a grafiky komunikuje litoměřickou galerijní a muzejní čtvrť ART DISTRICT LITOMĚŘICE

(projekt zveřejníme na Litoměřické muzejní noci 19/5/2023)


V centru Litoměřic existuje kompaktní galerijní a muzejní čtvrť. Chceme s touto skutečností pracovat a atraktivně ji představit veřejnosti – potenciálním návštěvníkům města, kteří rádi cestují za uměním i historií.

Máme ambice zvát do Litoměřic (Ústeckého kraje) příznivce našeho národního kulturního dědictví, laickou i odbornou veřejnost se zájmem o expozice, o archivy, o architekturu i o uměleckořemeslné vzdělávání.

 

ART DISTRICT by měl sloužit k funkční komunikaci kulturněhistorické identity města. Projekt má za úkol poskytovat veřejnosti informace o kulturně vzdělávacích institucích s působností v Litoměřicích a doprovázet je přehledem společných událostí.
Způsob komunikace by měl splňovat
mezinárodní jazykové a vizuální standardy.

  • Facebook
Den_otevřených_ateliérů_2023_flyer_edited.jpg

DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 9/9/2023
ART DISTRICT LITOMĚŘICE

OPEN CALL / VÝZVA

ONLINE REGISTRACE DO 31/7/2023 >


Hledáme jednotlivce i organizace z oblasti uměleckořemeslné činnosti a vzdělávání, kteří se mají zájem v tento den prezentovat veřejnosti svým ateliérem, dílnou, galerií, muzeem, showroomem nebo učebnou sídlící na území města Litoměřice.

Současně bychom chtěli nabídnout litoměřickým tvůrcům, kteří zatím žádný takový prostor nemají, možnost bezplatné prezentace i prodeje vlastní produkce v G2 Gotickém dvojčeti – Domě umění, v Jezuitské 241/12a, v historickém jádru Litoměřic.

V budoucích ročnících bychom si přáli rozšířit akční rádius této události na region
Litoměřicka a postupně zapojovat další aktéry Ústeckého kraje.

Účast je zdarma

  • Facebook
LMN_2023_WEB_1928x600_1.jpg

G2 GOTICKÉ DVOJČE – DŮM UMĚNÍ
GALERIE / LITHO LITO / PARTER
ART DISTRICT LITOMĚ
ŘICE
Jezuitská 241/12a
gotickedvojce.cz


PROGRAM 2023

19.–20. 5. Litoměřická muzejní noc PROGRAM > výstavy / vernisáže / tvořivé dílny / hudební a divadelní vystoupení / interaktivní videoprojekce / workshopy
2. 6.–30. 9. Léto ve městě, léto ve Dvojčeti výstava GD1 FUD UJEP / Příměstský tábor umění / Osvícení / Dny evropského dědictví EHD
9. 9. Den otevřených ateliérů

 

  • Facebook
Art_District_Litomerice_Ulicnik_krivky_edited_edited.jpg
bottom of page