UPCOMING PROJECTS & EVENTS

PŘIPRAVUJEME
LÉTO VE MĚSTĚ / LÉTO VE DVOJČETI
  • Facebook - Black Circle

červen–červenec 2021


G2
LITHO LITO
litografická dílna Institutu kresby a grafiky
a
GALERIE GOTICKÉ DVOJČE
galerie Kulturního centra Řehlovice

v rámci produkce Institutu kresby a grafiky

Pokud nám to epidemiologická situace umožní, chtěli bychom pro vás realizovat tyto události. Informace budeme postupně doplňovat. Prosíme, sledujte aktualizace.

4. 6. Litoměřická muzejní noc
koncerty, divadlo, vernisáž, občerstvení

4. 6.–23. 7. Na hranici světla
výstavní projekt studentů ateliéru Interaktivních médií Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

26.–30. 7. Výtvarný příměšťák
9.00—14.00

FB událost >
Výtvarný kurz pro děti 5–18 let.
Vedený MgA. Lenkou Kahudou Klokočkovou.
Kombinace výuky dějin umění a individuálního zpracování díla.
CENA 1 500,-
REGISTRACE DO 31. 5. 2021

kahuda.klokockova(a)gmail.com
KAPACITA OMEZENA!

1. 7.–31. 8. Bambusový háj
relaxační zóna ve veřejném prostoru

 


Dílna LITHO LITO je v roce 2021 podpořena dotací Města Litoměřice. Tento projekt je realizován za finanční spoluúčasti Města Litoměřice, Zdravého města Litoměřice a MA21.

Léto ve městě / Léto ve Dvojčeti