top of page
lithography stone

LITHO LITO

ABOUT 
LITHOGRAPHY
STUDIO IN
LITOMERICE

LITHO LITO


PRAGUE (CZ) < 1 HOUR > DRESDEN (D)

O LITOGRAFICKÉ DÍLNĚ
V LITOMĚŘICÍCH
"Professionals, students and beginners ‒ you all from over the world, interested in lithography ‒ welcome!" //
„V dílně jsou vítáni studenti i profesionální grafici z celého světa, stejně tak jako všichni
, kteří mají zájem tuto speciální techniku tisku poznat.‟

PURPOSE // CÍL
The aim of the workshop is to protect and spread our national cultural heritage ‒ the graphic technique of lithography, invented by Alois Senefelder in 1796. To experiment with this unique technique and extend to the other art media, including contemporary ones. //

Cílem dílny je chránit a šířit naše národní kulturní dědictví ‒ grafickou techniku kamenotisku, kterou roku 1796 vynalezl Alois Senefelder. V této jedinečné technice experimentovat a přesahovat do dalších uměleckých médií, včetně těch současných.

LOCATION // UMÍSTĚNÍ

The studio is situated in a historical building called The Gothic Twin completely in the core of Litomerice. Gothic Twin  ̶  The House of Art© is one of the oldest houses in the town, this Late Gothic house from the end of 15th century with a vaulted ceilings on the ground floor where is settled the studio LITHO LITO and a unique wooden room on the second floor, nowadays a part of the Art Gallery. Litomerice  ̶  this North Bohemian city is located at confluence of the rivers Elbe and Ohre, in the area of Czech Central Mountains ‒ Porta Bohemica, between Prague and Dresden. You can get here by car (along the highway), bus or train, in 1 hour from Prague (airport) as same as from Dresden (D). //
Dílna se nachází v domě zvaném Gotické dvojče, v památkově chráněné zóně historického jádra Litoměřic.
Gotické dvojče  ̶  Dům umění© je jedním z nejstarších dochovaných domů ve městě, tento pozdně gotický dům z konce 15. století má klenuté stropy v místnostech LITHO LITO, v přízemí a unikátní roubenou místnost v patře, nyní v jednom ze sídel Severočeské galerie výtvarného umění. Litoměřice ‒ toto severočeské město leží na soutoku řek Labe a Ohře, na úpatí kopců Českého středohoří ‒ Porty Bohemicy = Brány do Čech, mezi Prahou a Drážďany. Můžete sem přijet autem (po dálnici), autobusem či vlakem, cesta trvá 1 hodinu z Prahy, tak i z Drážďan.

EQUIPMENT // VYBAVENÍ
For your art work you can use: Manually operated 50 years old contrapress Adast Zetaconte, litho hand press, letterpress and intaglio press, lithographic stones, polyester foils and offset plates, proven professional drawing and printing materials (Graphic Chemical, Hanko Ink, Huber, Rohrer & Klingner, Korn's etc.), quality branded papers. The studio has a kitchen desk, toilet and a bed. The possibility of a shower is in a private apartment in the opposite house. //
Pro vaši tvorbu můžete využít ručně ovládaný, cca 50 let starý kontrapres Adast Zetaconte, litografický ruční lis, knihtiskový lis a hlubotiskový lis, litografické kameny, polyesterové a ofsetové matrice, osvědčený profesionální kreslící a tiskový materiál (Graphic Chemical, Hanko Ink, Huber, Rohrer & Klingner, Korn's etc.), kvalitní značkové papíry. Studio je vybavené kuchyňskou linkou, toaletou a postelí. Možnost sprchy je v soukromém bytě v protějším domě.


WHO CAN HELP YOU // KDO VÁM MŮŽE POMOCI
Lithography studio was established in 2017 by Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D. the graphic artist, student and friend of renowned Belgian professor Ingrid Ledent.
Since 2021 the workshop is under administration of the
Institute of Drawing & Printmaking. //
Litografickou dílnu roku 2017 založila a vede jí MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D. grafička, žákyně a přítelkyně věhlasné belgické profesorky Ingrid Ledent. Lenka se hlásí k učení významných litografů, jakými jsou Rudolf Broulim, Jana Hubatková, Mikoláš Axmann a Petr Korbelář.
Od roku 2021 je litografická dílna součástí
Institutu kresby a grafiky, z. s.

bottom of page