LITHO LITO

ABOUT 
LITHOGRAPHY
STUDIO IN
LITOMERICE

LITHO LITO


PRAGUE (CZ) < 1 HOUR > DRESDEN (D)

O LITOGRAFICKÉ DÍLNĚ
V LITOMĚŘICÍCH
"Professionals, students and beginners ‒ you all from over the world, interested in lithography ‒ welcome!" //
„V dílně jsou vítáni studenti i profesionální grafici z celého světa, stejně tak jako všichni
, kteří mají zájem tuto speciální techniku tisku poznat.‟

PURPOSE // CÍL
The aim of the workshop is to protect and spread our national cultural heritage ‒ the graphic technique of lithography, invented by Alois Senefelder in 1796. To experiment with this unique technique and extend to the other art media, including contemporary ones. //

Cílem dílny je chránit a šířit naše národní kulturní dědictví ‒ grafickou techniku kamenotisku, kterou roku 1796 vynalezl Alois Senefelder. V této jedinečné technice experimentovat a přesahovat do dalších uměleckých médií, včetně těch současných.

LOCATION // UMÍSTĚNÍ

The studio is situated in a historical building called The Gothic Twin completely in the core of Litomerice. Gothic Twin  ̶  The House of Art© is one of the oldest houses in the town, this Late Gothic house from the end of 15th century with a vaulted ceilings on the ground floor where is settled the studio LITHO LITO and a unique wooden room on the second floor, nowadays a part of the Art Gallery. Litomerice  ̶  this North Bohemian city is located at confluence of the rivers Elbe and Ohre, in the area of Czech Central Mountains ‒ Porta Bohemica, between Prague and Dresden. You can get here by car (along the highway), bus or train, in 1 hour from Prague (airport) as same as from Dresden (D). //
Dílna se nachází v domě zvaném Gotické dvojče, v památkově chráněné zóně historického jádra Litoměřic.
Gotické dvojče  ̶  Dům umění© je jedním z nejstarších dochovaných domů ve městě, tento pozdně gotický dům z konce 15. století má klenuté stropy v místnostech LITHO LITO, v přízemí a unikátní roubenou místnost v patře, nyní v jednom ze sídel Severočeské galerie výtvarného umění. Litoměřice ‒ toto severočeské město leží na soutoku řek Labe a Ohře, na úpatí kopců Českého středohoří ‒ Porty Bohemicy = Brány do Čech, mezi Prahou a Drážďany. Můžete sem přijet autem (po dálnici), autobusem či vlakem, cesta trvá 1 hodinu z Prahy, tak i z Drážďan.

EQUIPMENT // VYBAVENÍ
For your art work you can use: Manually operated 50 years old contrapress Adast Zetaconte, 2 hand presses, lithographic stones (no plates), proven professional drawing and printing materials (Graphic Chemical, Hanko Ink, Huber, Rohrer & Klingner, Korn's etc.), quality branded papers. The studio has a kitchen desk, toilet and a bed. The possibility of a shower is in a private apartment in the opposite house. //
Pro vaši tvorbu můžete využít ručně ovládaný, cca 50 let starý kontrapres Adast Zetaconte, 2 ruční lisy, litografické kameny (ne ofsetové matrice), osvědčený profesionální kreslící a tiskový materiál (Graphic Chemical, Hanko Ink, Huber, Rohrer & Klingner, Korn's etc.), kvalitní značkové papíry. Studio je vybavené kuchyňskou linkou, toaletou a postelí. Možnost sprchy je v soukromém bytě v protějším domě.


WHO CAN HELP YOU // KDO VÁM MŮŽE POMOCI
Lithography studio was established in 2017 by Lenka Kahuda Klokočková, MA, graphic artist, student and friend of renowned Belgian professor Ingrid Ledent. //
Litografickou dílnu roku 2017 založila a vede jí MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA, grafička, žákyně a přítelkyně věhlasné belgické profesorky Ingrid Ledent. Lenka se hlásí k učení významných litografů, jakými jsou Rudolf Broulim, Jana Hubatková, Mikoláš Axmann a Petr Korbelář.

STAY UP TO DATE
MÁTE ZÁJEM DOSTÁVAT AKTUALITY DÍLNY MAILEM?
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon

LITHO LITO, Jezuitská 241/12a, 412 01 Litoměřice, Czechia |  litholitoinfo@gmail.com  |  +420 606 875 606

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now