top of page

WORKSHOPS & RESIDENCY OPTIONS

BASIC WORKSHOP
ZÁKLADY TECHNIKY LITOGRAFIE

Suitable for nonprofessionals, for children and adults, (school) groups or individuals.

Vhodné pro neprofesionály, pro děti i dospělé, pro (školní) skupiny i jednotlivce.


Duration: 1,5‒3 h
 

Procedure: You might apply through the e-mail latest 1 month before your supposed arrival.

Postup: Ptejte se na podrobnosti mailem. Měli byste se objednat nejpozději 1 měsíc před vaším plánovaným příjezdem.

SPECIAL EVENTS!
SPECIÁLNÍ AKCE!

 

Suitable for everybody who is interested in lithography.

Vhodné pro každého zájemce o litografii.


 

INTENSIVE WORKSHOP
WEEKEND WORKSHOP

from €199.- / 2 days
INTENZIVNÍ VÍKENDOVÝ WORKSHOP

Suitable for nonprofessionals, for teenagers and adults, families or individuals.

Vhodné pro neprofesionály, pro mládež i dospělé, pro rodiny i jednotlivce.


Duration: 12 h

Procedure: You might apply through the e-mail latest 1 month before your supposed arrival.

Postup: Ptejte se na podrobnosti mailem. Měli byste se objednat nejpozději 1 měsíc před vaším plánovaným příjezdem.

GENERAL RESIDENCY
from
€399.- / 5 days
with the assistence of lector
REZIDENČNÍ POBYT s asistencí lektora

Suitable for printmakers without any nolage in lithography.

Vhodné pro grafiky začínající s technikou litografie.

Period: 1 or 2 weeks
 

Procedure: You might apply through the e-mail latest 6 months before your supposed arrival.

Postup: Ptejte se na podrobnosti mailem. Měli byste se objednat nejpozději půl roku před vaším plánovaným příjezdem.

LONG-TERM INDIVIDUAL LESSONS
DLOUHODOBÉ INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Suitable for nonprofessionals, for children and adults, families or individuals.

Vhodné pro neprofesionály, pro děti i dospělé, pro rodiny i jednotlivce.

Duration: 24 h (10 lessons) and more

Procedure: You might apply through the e-mail latest 1 month before your supposed arrival.

Postup: Ptejte se na podrobnosti mailem. Měli byste se objednat nejpozději 1 měsíc před vaším plánovaným příjezdem.

PROFESSIONAL RESIDENCY
from €179.- / 5 days
artist works on her/his own
REZIDENČNÍ POBYT PRO PROFESIONÁLY
umělec pracuje samostatně

Suitable for professional printmakers with good experiences in lithography.

Vhodné pro profesionální grafiky s dobrými zkušenostmi s technikou litografie.


Period: 1 or 2 weeks
 

Procedure: You might apply through the e-mail latest 6 months before your supposed arrival.

Postup: Ptejte se na podrobnosti mailem. Měli byste se objednat nejpozději půl roku před vaším plánovaným příjezdem.

STUDENT RESIDENCY
from €149.- / 5 days
with the assistence of lector
REZIDENČNÍ POBYT PRO STUDENTY
s asistencí lektora

Suitable for students who are interested in lithography.

Vhodné pro studenty se zájmem o techniku litografie.


Period: 1 or 2 weeks
 

Procedure: You might apply through the e-mail latest 6 months before your supposed arrival.

Postup: Ptejte se na podrobnosti mailem. Měli byste se objednat nejpozději půl roku před vaším plánovaným příjezdem.

bottom of page