top of page

LITHO SYMPO '19 + TEMPO EXPO '19

LITHO SYMPO ’19
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CONTEMPORARY LITHOGRAPHY
MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM SOUČASNÉ LITOGRAFIE
27‒30/04 2019
  • Facebook - Black Circle

PROGRAM
DOWNLOAD (program, poster)
KE STAŽENÍ (program, plakát)

 

LITHO LITO SYMPO '19
27/04/2019

LITHO LITO Jezuitská 241/12a, 412 01 Litoměřice

FOR PUBLIC / VEŘEJNÁ ČÁST

LITHO SYMPO '19

29+30/04/2019
FUD UJEP Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

University part for students and invited guests / Univerzitní část pro studenty, akademické pracovníky a pozvané hosty

TIMETABLE / ROZVRH


27/04 Saturday / Sobota
LITHO LITO SYMPO '19
For public / Veřejná část
LITHO LITO Jezuitská 241/12a, 412 01 Litoměřice
10.00‒12.00    MAŁGORZATA JÓZEFOWICZ Workshop
12.00‒14.00    Lunch / Oběd
14.00‒16.00    KOENRAAD CLAES Workshop
16.00‒18.00    PETR KORBELÁŘ Workshop
19.00‒20.00    ANNA TROJANOWSKA & PAWEŁ FRĄCKIEWICZ, MAŁGORZATA JÓZEFOWICZ, KOENRAAD CLAES, PETR KORBELÁŘ Presentations / Prezentace

LABUŤ Zítkova 784/5, 412 01 Litoměřice
20.00‒21.00    Rounded Table / Kulatý stůl

29/04 Monday / Pondělí

LITHO SYMPO '19
University part for students and invited guests
/ Univerzitní část pro studenty, akademické pracovníky a pozvané hosty
FUD UJEP Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem
326
09.00‒09.10    Opening ceremony / Slavnostní zahájení
09.10‒09.50    MAŁGORZATA JÓZEFOWICZ, KOENRAAD CLAES Presentations / Prezentace
048

10.00‒13.00    MAŁGORZATA JÓZEFOWICZ Masterclass
13.00‒14.00    Lunch in campus / Oběd v kampusu
048
14.00‒17.00    KOENRAAD CLAES Masterclass

30/04 Tuesday / Úterý

LITHO SYMPO '19

University part for students and invited guests / Univerzitní část pro studenty, akademické pracovníky a pozvané hosty
FUD UJEP Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem
234
09.00‒09.50   
ANNA TROJANOWSKA & PAWEŁ FRĄCKIEWICZ, PETR KORBELÁŘ Presentations / Prezentace
048
10.00‒12.00    ANNA TROJANOWSKA Masterclass
12.00‒13.00    Lunch in campus / Oběd v kampusu
048

13.00‒16.00    PETR KORBELÁŘ Masterclass

Seminar of Contemporary Lithography FAD UJEP, LITHO LITO and Institute of Drawing & Printmaking invite you for the International lithography symposium. Top young masters of contemporary lithography – established artists and printmakers  will show you experimental litho techniques. Let's visit their masterclasses and presentations.

Seminář současné litografie FUD UJEP, LITHO LITO a Institut kresby a grafiky vás zvou na mezinárodní symposium. Experimentální techniky litografie během jednotlivých masterclass předvedou mistři  ̶  etablovaní umělci a litografové mladší generace, kteří nyní bezpochyby patří do evropské, ne-li světové špičky grafiků pracujících s tímto médiem.

 

5 PERSONALITIES, 5 APPROACHES
5 OSOBNOSTÍ, 5 PŘÍSTUPŮ
PAWEŁ FRĄCKIEWICZ
POLSKA / POLAND / POLSKO
HONORARY GUEST / ČESTNÝ HOST

Prof. zw. Wydział Grafiki, Katedra Grafiki Warsztatowej, Pracownia Litografii, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu / Professor at Lithography Laboratory at Academy of Fine Arts and Design Wrocław / Profesor Laboratoře litografie Katedry grafiky Akademie výtvarných umění ve Vratislavi

PRESENTATIONS
SAT / SO 19.00‒20.00 LITHO LITO (Public / Pro veřejnost)
TUE / ÚT 09.00‒09.50 FUD UJEP 234 (Public / Pro veřejnost)
The Wroclaw School of Printmaking
Polish Printmaking profile

ANNA TROJANOWSKA
POLSKA / POLAND / POLSKO
SPECIAL GUEST / SPECIÁLNÍ HOST
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu / Leader of The studio of Graphic User Interface at Academy of Fine Arts and Design Wrocław / Akademie výtvarných umění ve Vratislavi
PRESENTATIONS
SAT / SO 19.00‒20.00 LITHO LITO (Public / Pro veřejnost)
TUE / ÚT 09.00‒09.50 FUD UJEP 234 (Public / Pro veřejnost)
MASTERCLASS
TUE / ÚT 10.00‒12.00 FUD UJEP 048 (University – students and invited guests / Univerzita – pro studenty a pozvané hosty)
Portfolio at her sites litografia.pl
Polish Printmaking profile
MAŁGORZATA JÓZEFOWICZ
POLSKA / POLAND / POLSKO

Uniwersytet Rzeszowski / University of Rzeszów / Univerzita v Řešově

WORKSHOP
SAT / SO 10.00‒12.00 LITHO LITO (Public / Pro veřejnost)
PRESENTATIONS
SAT / SO 19.00‒20.00 LITHO LITO (Public / Pro veřejnost)
MON / PO 09.00‒09.50 FUD UJEP 326 (Public / Pro veřejnost)

MASTERCLASS
MON / PO 10.00‒13.00 FUD UJEP 048 (University – students and invited guests / Univerzita – pro studenty a pozvané hosty)
Portfolio
Saachi Art


KOENRAAD CLAES
BELGIË / BELGIUM / BELGIE

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen / Royal Academy of Fine Arts Antwerp / Královská akademie výtvarných umění v Antverpách
École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre Bruxelles (ENSAV) / National School of Fine Arts La Cambre Brussels / Národní škola výtvarných umění La Cambre v Bruselu

WORKSHOP
SAT / SO 14.00‒16.00 LITHO LITO (Public / Pro veřejnost)
PRESENTATIONS
SAT / SO 19.00‒20.00 LITHO LITO (Public / Pro veřejnost)
MON / PO 09.00‒09.50 FUD UJEP 326 (Public / Pro veřejnost)

MASTERCLASS
MON / PO 14.00‒17.00 FUD UJEP 048 (University – students and invited guests / Univerzita – pro studenty a pozvané hosty)
Portfolio
Academy

ENSAV Printmaking

PETR KORBELÁŘ
ČECHY / CZECHIA

Litografická dílna Petra Korbeláře / Lithography Workshop Petr Korbelář

WORKSHOP
SAT / SO 16.00‒18.00 LITHO LITO (Public / Pro veřejnost)
PRESENTATIONS
SAT / SO 19.00‒20.00 LITHO LITO (Public / Pro veřejnost)
TUE / ÚT 09.00‒09.50 FUD UJEP 234 (Public / Pro veřejnost)

MASTERCLASS
TUE / ÚT 13.00‒16.00 FUD UJEP 048 (University – students and invited guests / Univerzita – pro studenty a pozvané hosty)
Interview
Portfolio
SUPPORT / PODPORA
The project is supported by the Ministry of Culture Czech Republic, by grant within student grant competition at UJEP – Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, by the City of Litoměřice, by exclusive graphics papers from Fedrigoni – the largest Italian manufacturer of creative papers, by Institute of Drawing & Printmaking, by LITHO LITO and G2: Gothic Twin – House of Art. The media partner is the Hollar Foundation – Revue Grapheion.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, je podpořen grantem v rámci studentské grantové soutěže na UJEP, realizován za finanční spoluúčasti Města Litoměřice. Svými exkluzivními grafickými papíry sympozium podporuje největší italský výrobce kreativních papírů Fedrigoni. Událost se koná za podpory Institutu kresby a grafiky, z. s., LITHO LITO a G2: Gotické dvojče – Dům umění. Mediálním partnerem je Nadace Hollar – Revue Grapheion.

EXHIBITION / VÝSTAVA


Results of SYMPO you can enjoy in September and October 2019 at the multimedia expo

–TEMPO–

19/09–06/10/2019

18/09 Opening
 

Severočeská galerie výtvarných umění v Litoměřicích
G2: GOTHIC TWIN – HOUSE OF ART
Curators: Lenka Kahuda Klokočková, Jan Brodský / Michaela Ottová


Výsledky sympozia budete moci zažít v září a říjnu 2019 na multimediální výstavě


–TEMPO–
19/09–06/10/2019

18/09 Vernisáž

Severočeská galerie výtvarných umění v Litoměřicích
GALERIE GOTICKÉ DVOJČE, Jezuitská 241/12a, 412 01 Litoměřice

G2: GOTICKÉ DVOJČE – DŮM UMĚNÍ

Kurátoři: Lenka Kahuda Klokočková, Jan Brodský / Michaela Ottová

Výstava představí práce studentů a pedagogů Semináře současné litografie Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. Labem společně s realizacemi série mistrovských workshopů a exkurzí, včetně výstupů mezinárodního litografického sympozia LITHO SYMPO ’19.

STATEMENT / PROHLÁŠENÍ

Lenka Kahuda Klokočková
The Organiser / Organizátorka
LITHO SYMPO ‘19
"There is no actual lithography symposium in the Czech Republic. So this condition was a great challenge for me to arrange the LITHO SYMPO ’19. By the way I was inspired by the week-long symposium with Ingrid Ledent at the Academy of Fine Arts Prague, which I organised as a student in 2012, as well as by school residencies at the Frans Masereel Centre in Belgium. During my studies at the Academy of Fine Arts in Antwerp I participated on workshops with guests from global scene. Recently I had an opportunity to attend the III. International Lithography Days in Munich 2018. Demonstrations of graphic techniques performed by foreign graphic artists – established contemporary artists – haven’t been realized in Czech Republic for decades, therefore this event is considered as a unique one. I suppose it will be a valuable benefit for the local and a cross-border graphic community, as well as for the further development of students interested in lithography medium. Accept my kind invitation and come to experience contemporary lithography."
„V České republice se nyní žádné litografické sympozium nekoná. Inspirací pro jeho uspořádání mi bylo týdenní sympozium s Ingrid Ledent a studenty AVU, které jsem jako studentka pořádala roku 2012, pobyty v belgickém Frans Masereel Centru, workshopy zahraničních hostů během mých studií na antverpské AP KASK nebo program International Lithography Days v Mnichově. Z hlediska kontextu demonstrací grafických technik realizovaných v Čechách, navíc zahraničními grafiky – etablovanými současnými umělci, je možné tuto událost pokládat za jedinečnou. Může být cenným přínosem pro zdejší i přeshraniční grafickou obec, stejně tak pro další vývoj studentů oboru – zájemce o médium litografie. Přijměte mé srdečné pozvání a přijeďte zažít litografii.“
TEMPO

Mezinárodní multimediální výstava / International multimedia exhibition

LITHO SYMPO ’19
  • Facebook - Black Circle

19. 9.–20. 10. 2019
11.00–17.00

otevřeno denně kromě pondělí / open daily except Monday

SGVU / G2 / LITHO LITO

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie Gotické dvojče
Litografická dílna Litoměřice
Gotické dvojče – Dům umění
Jezuitská 241/12a, 412 01 Litoměřice >

vernisáž / opening
ST / WED 18. 9. 2019, 17.30
Galerie Gotické dvojče, Litoměřice
výstavu zahájí Jan Štíbr – ředitel galerie, Miloš Michálek – grafik a pedagog, Lenka Kahuda Klokočková – kurátorka výstavy
performance Kryštof Vitner, + DJ after party

doprovodné programy / accompanying program

(více informací / more information: SGVU)

ST / WED 25. 09., 10.00–11.30
komentovaná prohlídka + výtvarná dílna / guided tour + art workshop
s kurátorkou L. Kahudou Klokočkovou
(školní a jiné skupiny objednejte
zde)

ST / WED 2. 10., 10.00–11.30
ukázka litografie v dílně LITHO LITO / lithography demonstration at LITHO LITO
s kurátorkou L. Kahudou Klokočkovou
(školní a jiné skupiny objednejte zde)


ST / WED 9. 10., 10.00–11.30, 17.30–19.00
10.00 komentovaná prohlídka + výtvarná dílna / guided tour + art workshop
s kurátorkou L. Kahudou Klokočkovou
17.30 komentovaná prohlídka / guided tour
s kurátorkou L. Kahudou Klokočkovou
(školní a jiné skupiny objednejte
zde)

ČT / THU 17. 10., 17.30–19.00
koncert, dernisáž / concert, closing party

Severočeská galerie výtvarných umění v Litoměřicích si vás dovoluje pozvat na výstavu studentů a pedagogů litografické dílny Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.


Mezinárodní multimediální výstava je výstupem výuky Semináře současné litografie na FUD UJEP, v jehož rámci byly uskutečněny vzdělávací projekty, například Mezinárodní sympozium současné litografie LITHO SYMPO ’19, ve spolupráci s českými i zahraničními odborníky a institucemi.

TEMPO is an international multimedia exhibition of student's and teacher's works conceived as an output of educational projects of the Seminar of Contemporary Lithography FAD JEPU. It has been realized in cooperation with experts and institutions from Czech Republic and abroad, for example the International Symposium of Contemporary Lithography LITHO SYMPO '19 held in 2019 at FAD JEPU and LITHO LITO.

vystavující / exhibiting
Mikoláš Axmann, Adéla Bierbaumer, Koenraad Claes, Peter Hofmann, Franz Hoke, Małgorzata Józefowicz, Lenka Kahuda Klokočková, Bedřich Kocman, Jan Kocman, Petr Korbelář, Iva Krupicová, Josef Málek, Ester Polcarová, Monika Rašková, Martin Raudenský, Marek Sibinský, Anna Trojanowska, Kryštof Vitner a další

– studenti / students
Art & Design Institut v Praze, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění Ostravské univerzity, Hochschule für Bildende Künste Dresden

– pedagogové / teachers
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre Bruxelles, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění Ostravské univerzity, Hochschule für Bildende Künste Dresden, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, riesa efau. Kultur Forum Dresden, Uniwersytet Rzeszowski

– profesionální tiskaři / professional printers
Litografická dílna Petra Korbeláře, Steindruck München – Lithografiewerkstatt des Münchner Künstlerhauses

kurátoři / curators
Lenka Kahuda Klokočková, za SGVU Jan Brodský a Michaela Ottová

architektura / architecture
Tomáš Petermann

grafický design / graphic design
Monika Rašková

fotografie / photos
Jirka Dvořák
Tomáš Vejmelka
L. Kahuda Klokočková + studenti / students

podpora / support
Projekt je podpořen grantem v rámci studentské grantové soutěže na UJEP, koná se za podpory Institutu kresby a grafiky, z. s., LITHO LITO a G2: Gotického dvojčete – Domu umění.

The project is supported by the grant within student grant competition at UJEP – Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, supported by the Institute of Drawing & Printmaking, LITHO LITO and G2: Gothic Twin – House of Art.

con–TEMPO–rary
JAK LZE POUŽÍT MÉDIUM LITOGRAFIE KONCEPTUÁLNĚ? / HOW TO USE MEDIUM OF LITHOGRAPHY IN A CONCEPTUAL WAY?

Lenka Kahuda Klokočková, kurátorka / curator
Seminář současné litografie / Seminar of Contemporary Lithography Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem


kahuda.klokockova@gmail.com
+420 606 875 606


KDE NAJÍT LITHO LITO >   
CO JE LITHO LITO >

LITHO_SYMPO_19_WEB_PROGRAM_A5.jpg
LITHO_LITO_19_ROZVRHY.jpg
LITHO_LITO_19_ROZVRHY2.jpg
LITHO_LITO_19_ROZVRHY3.jpg
FUD UJEP
bar.jpg
FED_CZECH REPUBLIC_Logo_4c.png