G2_prohlídka_logo_Gotické_dvojče.png
G2_prohlídka_logo_Gotischen_Zwillinge.pn
G2_prohlídka_logo_Gothic_Twin.png

360°

Aktuální a plánované události G2 můžete najít v našem kalendáři nebo na facebooku G2.
You can find G2 current and planned events in our calendar or on the G2 Facebook page.

280275737_5192646324150565_4317423629076552604_n.jpg

LÉTO VE MĚSTĚ
LÉTO VE DVOJČETI
červen―září 2022

G2 GOTICKÉ DVOJČE – DŮM UMĚNÍ
GALERIE / LITHO LITO / PARTER
GALERIJNÍ ČTVRŤ V CENTRU LITOMĚŘIC
Jezuitská 241/12a
gotickedvojce.cz


Program letošního ročníku sezónního festivalu Institutu kresby a grafiky vznikl ve spolupráci s FUD UJEP, SČUG Hollar, SGVU a KC Řehlovice, za laskavé podpory Ústeckého kraje, Města Litoměřice a Zdravého města Litoměřice.

PROGRAM


10. 6.–8. 7., SO–NE 10.00–17.00
GALERIE GOTICKÉ DVOJČE
Někdy prší občas ne
Výstava ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Kurátorka výstavy: Silvie Milková.
Díla začínajících autorů tvoří svébytný časoprostor, který umožní publiku poznat důvěrně známé prostředí města Litoměřic z nové perspektivy. Expozice má více rovin, prezentuje různorodé spektrum autorských přístupů, mísí konkrétní pohledy na prostředí či situace se subjektivními pocity a představami.
10. 6., 18.00–22.00 Vernisáž v rámci Noci kostelů 2022.
Slavnostní zahájení festivalu LÉTO VE MĚSTĚ, LÉTO VE DVOJČETI 2022.
DOPROVODNÉ PROGRAMY:
26. 6., 17.00–19.00
LITERÁRNÍ VEČER S JVK čtení a diskuze
3. 7., 17.00–20.00
KOUZLO FOTOGRAMU workshop

10. 6.–30. 9.
PARTER
Osvícení
Sezónní světelný výstavní projekt ve veřejném prostoru – parteru G2.

 

16. 6., 18.00–20.00
PARTER
Byl tažný rok
Autorské čtení z právě vydané stejnojmenné knihy Kateřiny Minkové. Podvečerem zazní recitace poezie Lenky Thimové a hudba písničkářky Moniky Sonk.

 

26. 6., 17.00–19.00
GALERIE GOTICKÉ DVOJČE
Někdy prší občas ne, doprovodný program:
LITERÁRNÍ VEČER S JVK

Čtení a diskuze
absurdita – bouřliváctví – sofistika
Jak souvisí mainstreamový článek s odbornou literaturou a poezií?
Komponovaný večer četby vybraných textů pod taktovkou JVK.
Věk: 15+, účinkující: JVK
Součásti programu je komentovaná prohlídka výstavy.

3. 7., 17.00–20.00

GALERIE GOTICKÉ DVOJČE
Někdy prší občas ne, doprovodný program:
KOUZLO FOTOGRAMU

Workshop
Pro všechny zájemce o tradiční fotografické techniky nabízíme workshop fotogramu. Dozvíte se triky, jak si udělat fotogram v domácích podmínkách a co má společného fotografie se spiritismem.
Věk: 12+, počet účastníků: 10
Lektorka: MgA. Silvie Milková, PhD. a studenti ateliéru Fotografie FUD UJEP
Součásti programu je komentovaná prohlídka výstavy.

25.–29. 7.

GALERIE GOTICKÉ DVOJČE / LITHO LITO / PARTER
Příměstský tábor umění©

29. 7.
16.00
Veřejná vernisáž jednodenní společné výstavy výstupů tábora umění.


9. 9., 19.30
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE SGVU
Site-specific koncert zahraničních hudebníků v kostele Zvěstování Panny Marie, ve výstavě SGVU Magické aktuality / Vzpoura lenochodů. Michaela a Jiří Černičtí. V rámci Dnů evropského dědictví (EHD)


10. 9., 13.00–16.00
LITHO LITO
LITHO LITO Open Studio EHD, veřejný tisk grafického listu.


10. 9.
G2 (místo a čas budou upřesněny)
Novocirkusové představení Feel the Universe Circus Company (Praha) v rámci Dnů evropského dědictví (EHD) a Open Studia.

  • Facebook

G2© je od roku 2018 původním projektem Institutu kresby a grafiky, z. s.,
litografické dílny 
LITHO LITO sídlící v budově Gotického dvojčete ‒ Domě umění© v Litoměřicích.
Pokud chcete cokoliv připomenout či sdílet, neobávejte se nás kontaktovat.

 

Veškeré použité materiály projektu G2© jsou ve vlastnictví a správě Institut kresby a grafiky, z. s.
Všechna práva vyhrazena.

G2© is an original project of the Institute of Drawing & Printmaking and its lithography studio LITHO LITO situated in the building of Gothic Twin ‒ House of Art©, Litoměřice since 2018.
For commemorating or sharing feel free and contact us.

 

All used materials of G2© project are owned and managed by the Institute of Drawing & Printmaking.

All rights are reserved.

logo G2

Gotické dvojče – Dům umění
Die Gotischen Zwillinge – Kunsthaus
Gothic Twin – House of Art


Jezuitská 241/12a, 412 01 Litoměřice, Czechia

 

0
přízemí
Litografická dílna LITHO LITO
Institut kresby a grafiky, z.s.
otevřeno během veřejných akcí

 

+420 606 875 606

litholito.com


ground floor
Lithography Studio LITHO LITO
Institute of Drawing & Printmaking
open during the public events

1
1. patro
Galerie Gotické dvojče

Kulturní centrum Řehlovice
otevřeno sezónně během výstav

zima
listopad–březen

ČT–PÁ 14–17

SO 10–12​

léto
duben–říjen
ČT–PÁ 14–18.30
SO 10–16​

+420 775 233 318
kcrehlo.cz

1st floor
Galerie Gotické dvojče
Kulturní centrum Řehlovice
open seasonally during current exhibitions


winter
November–March
THUR–FRI 14–17

SAT 10–12

summer
April
–October
THUR–FRI 14–18.30

SAT 10–16​

Editor webu a programu G2
G2 web and program editor

kahuda.klokockova@gmail.com

STAY UP TO DATE
Máte dotaz? Chcete dostávat aktuality G2 mailem?
Napište nám

Výborně! Zpráva byla přijata.