G2_prohlídka_logo_Gotické_dvojče.png
G2_prohlídka_logo_Gotischen_Zwillinge.pn
G2_prohlídka_logo_Gothic_Twin.png

360°

176103541_1128393980980066_3998736075694
  • Facebook

G2© je od roku 2018 původním projektem litografické dílny Institutu kresby a grafiky, z. s. LITHO LITO sídlící v budově Gotického dvojčete ‒ Domě umění© v Litoměřicích.
Pokud chcete cokoliv připomenout či sdílet, neobávejte se nás kontaktovat.

 

Veškeré použité materiály projektu G2© jsou ve vlastnictví a správě Lenky Kahudy Klokočkové, Institut kresby a grafiky, z. s.
Všechna práva vyhrazena.

CZ

G2© is an original project of the Institute of Drawing & Printmaking and its lithography studio LITHO LITO situated in the building of Gothic Twin ‒ House of Art©, Litoměřice since 2018.
For commemorating or sharing feel free and contact us.

 

All used materials of G2© project are owned and managed by Lenka Kahuda Klokockova, Institute of Drawing & Printmaking.

All rights are reserved.

EN
logo G2

Gotické dvojče – Dům umění
Die Gotischen Zwillinge – Kunsthaus
Gothic Twin – House of Art


Jezuitská 241/12a, 412 01 Litoměřice, Czechia

0
přízemí / ground floor
Litografická dílna LITHO LITO
otevřeno během veřejných akcí
Lithography Studio LITHO LITO
open during the public events

litholito.com

1
1. patro / 1st floor
Galerie Gotické dvojče
otevřeno sezónně během výstav
open seasonally during current exhibitions

 

Editor webu a programu G2
G2 web and program editor

kahuda.klokockova@gmail.com
 

STAY UP TO DATE
Máte dotaz? Chcete dostávat aktuality G2 mailem?
Napište nám

Výborně! Zpráva byla přijata.